PEPGroningen 

Korreweg 248. 9715AP Groningen. Tel. 050 5778888.

 

Vergoeding voor BGGZ 

Als u voor vergoeding van de therapie in aanmerking wilt komen dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. De behandeling wordt dan in de basisverzekering vergoed. PEPGroningen heeft met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, Multizorg, CZ-Ohra DeltaLloyd, DSW en de Friesland contracten afgesloten. 

De behandeling wordt na afloop als één geheel, een zorgproduct, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens met de verzekeraar overeengekomen tarieven. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken. 

Toelichting Zorgproducten

Er zijn vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Elk product staat voor een aantal behandelminuten en omvat directe tijd (gesprekken met u, tel.consult, emailconsult) en indirecte tijd (bijv. overleg met de huisarts, dossiervorming, tekstverwerking e.d.). Omgerekend komt dit neer op maximaal 5 tot 11 gesprekken. Bij een langer durend zorgproduct hoort een hogere vergoeding. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft maximum tarieven vastgesteld.

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de GBGGZ valt dan wordt de intaketijd als transitieproduct bij de verzekeraar gedeclareerd. 

Onverzekerde zorg (OVP) en coaching

Behandeling van onverzekerde zorg (OVP), zoals o.a. bij een aanpassingsstoornis, dient u zelf te betalen. U krijgt per consult een factuur. Het tarief is gebaseerd op het maximale NZa-tarief voor een consult van 45 minuten. In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekering dit. U kunt de nota dan zelf indienen bij verzekeraar. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van BTW heffing. 

Wanneer de werkgever de behandeling betaalt dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief is dan het maximale NZa-tarief (excl. 21% btw).

Aanvullende informatie

Wanner u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd aan de SVR (Stichting Vrijgevestigden ROMmen) worden aangeleverd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Meer informatie over vergoedingen vindt u op www.invoerbasisggz.nl en www.nza.nl.

 

Vergoeding voor therapie bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar

PEPGroningen is door de gemeentes in Groningen gecontracteeerd voor het leveren van zorg. Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen dan is een verwijsbrief van de huisarts of van het WIJ team noodzakelijk. Voor kinderen en jeugd hoeft geen stoornis vastgesteld te worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.